Opslaan vergistingsgas

Vergistingsgas wordt in de meeste installaties opgeslagen in een gaszak bij een lichte overdruk. Deze gaszak moet regelmatig visueel worden geïnspecteerd op tekenen van verwering of slijtage. Als nodig wordt de gaszak gerepareerd.

Voorschrift: gaszak
1. De gaszak voor het opslaan van vergistingsgas is gasdicht en voorzien van een overdrukbeveiliging.
2. De gaszak wordt elke twaalf maanden visueel geïnspecteerd op tekenen van verwering of slijtage en als nodig gerepareerd.

Opslagtank

Vergistingsgas kan ook gekoeld en verdicht tot vloeistof in een opslagtank worden opgeslagen. De gevaarseigenschappen van vloeibaar vergistingsgas zijn vergelijkbaar met vloeibaar aardgas (LNG). Voor de eisen aan een opslagtank van vloeibaar vergistingsgas kan daarom worden aangesloten bij de eisen die worden gesteld in PGS 33-1 aan een opslagtank bij LNG-tankstations. PGS 33-1 stelt eisen aan het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG vulstations.

PGS33-1

PGS 33-1 is nog niet van toepassing op een opslagtank voor vloeibaar vergistingsgas. Het is de bedoeling dat PGS 33-1 wordt aangepast, zodat ook een vast opgestelde opslagtank met vloeibaar vergistingsgas onder de reikwijdte van de richtlijn valt. PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is te vinden op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Voorschrift: eisen opslagtank vloeibaar vergistingsgas
1. Op een vast opgestelde opslagtank voor vloeibaar vergistingsgas is PGS 33-1 van overeenkomstige toepassing. Het om de voorschriften 2.2.1, 2.2.3 tot en met 2.2.6, 2.2.10, 2.2.13 tot en met 2.2.15 van PGS 33-1.
2. Bij het legen van de opslagtank is PGS 33-1 van overeenkomstige toepassing. Het gaat om de voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.6 tot en met 3.3.12, 5.5.1 tot en met 5.5.6 van PGS 33-1.