Overige bronnen bij landbouwbedrijven

Het fijnstof afkomstig uit stallen is veruit de grootste bron van fijnstof binnen een landbouwinrichting. Andere bronnen, zoals stof afkomstig van een opslag van landbouwproducten of een tractor vallen daarbij in het niet.

Het primair stof uit landbouwbedrijven komt voor 95% uit stallen (zie de rapporten ASG, Activiteiten aan hotspots en het rapport van Chardon en Van der Hoek).

Verkeersbewegingen kunnen in uitzonderlijke gevallen een relevante omvang hebben. U kunt als het nodig is het effect ervan berekenen met de NIBM-tool voor vervoersbewegingen.
ASG Activiteiten aan hotspots

ASG, Activiteiten aan hotspots, emissie van fijnstof en NOx, 2007, link: http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1864036.pdf <LINK NOG AANPASSEN>

Chardon en Van der Hoek