Subsidieregelingen

De Rijksoverheid stimuleert met subsidies dat veehouderijen maatregelen treffen om hun fijnstof uitstoot terug te brengen. Deze subsidies stelt het ministerie van Economische Zaken (EZ) beschikbaar. Meer informatie zoals de voorwaarden voor subsidieverstrekking staan op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.