Lijst 2021 - vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof

Sommige veehouderijen veroorzaken een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof op een gevoelig object. Deze veehouderijen zijn in bijlage I, onderdeel B onder 2 van het Besluit omgevingsrecht aangewezen als vergunningplichtig.

De lijst met vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof van 2021 staat op de website rijksoverheid.nl. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de meest recente invoergegevens die gemeenten en provincies hebben aangeleverd voor de NSL Monitoring 2021.

Staatscourant

De kennisgeving van deze lijst is te vinden in de Staatscourant van 24 december 2021, nummer 50555. Deze lijst met inrichtingen is  komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de Staatscourant van 18 december 2020, nummer 66280.

Aanpassingen

Vergeleken met de lijst van december 2020 zijn 4 veehouderijbedrijven van de lijst afgevoerd en 2 nieuwe veehouderijbedrijven toegevoegd.

Op de lijst staan bedrijven die zelfstandig een overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Door de vergunningplicht heeft het lokale bevoegd gezag meer juridische mogelijkheden om voorschriften te stellen aan de fijnstof uitstoot van die veehouderijen.

Meer informatie