Technieken fijnstof

De technieken zijn onder te verdelen in het voorkómen van de emissie van fijnstof door technieken in de stal of door zuivering van de uitgaande lucht (end of pipe).  De technieken in de stal staan in gele blokken.

Per techniek is een korte omschrijving gegeven van het werkingsprincipe, de uitvoering en het verwijderingsrendement. Daarnaast zijn overige milieueffecten, toepasbaarheid en benodigde arbeid en kosten vermeld.

Technieken kunnen ook worden gecombineerd. Een techniek in de stal kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een droogtunnel of een warmtewisselaar.

Strooiselschuif

Reductie 20%

De emissie van fijnstof wordt beperkt door te zorgen voor een beperkte laagdikte van het strooisel, gelijk verdeeld over het gehele met strooisel bedekte vloeroppervlak. Dit wordt bereikt door het frequent verwijderen van een gedeelte van de strooisellaag.

Olierobot of monorail

Reductie 30%

Door het vernevelen van koolzaadolie met een olierobot of een railsysteem wordt het strooisel afgedekt met een dun plaklaagje dat voorkomt dat stofdeeltjes in het strooisel niet (weer) door de activiteit van de dieren in de lucht wordt opgenomen.

Negatieve ionisatie

Reductie 49%

Met het ionisatiesysteem wordt een hoge negatieve elektrische spanning in de stal gerealiseerd. Hierdoor gaan stofdeeltjes plakken aan geaarde oppervlakken en objecten, zoals vloeren en wanden, en worden zo uit de lucht verwijderd.

Oliefilm drukleidingen

Reductie 54%

Door het vernevelen van koolzaadolie met vaste drukleidingen wordt het strooisel afgedekt met een dun plaklaagje dat voorkomt dat stofdeeltjes in het strooisel niet (weer) door de activiteit van de dieren in de lucht wordt opgenomen.

Oliefilm sproeikoppen

Reductie 15%

Door het vernevelen van koolzaadolie met een sproeiboom wordt het strooisel afgedekt met een dun plaklaagje dat voorkomt dat stofdeeltjes in het strooisel niet (weer) door de activiteit van de dieren in de lucht wordt opgenomen.

Ionisatie en luchtrecirculatie

Reductie variabel

Het systeem omvat een ionisatiefilter in de stal waardoor continu stallucht wordt aangezogen en na reiniging weer teruggebracht in de stal.

Luchtwasser

Reductie 33 tot 80%

Luchtwassers berusten op het principe dat lucht uit de stal door een waspakket wordt geleid, waardoor stoffen, ook fijnstof, uit de lucht worden omgezet of meegevoerd met het waswater.

Warmtewisselaar

Reductie 13-50%

De binnenkomende lucht wordt opgewarmd door de uitgaande ventilatielucht. In het condensatievocht in de warmtewisselaar blijft stof achter. Samen met aanhechting van stof aan de wanden geeft dit een reductie van de emissie van fijnstof.

Droogfilterwand

Reductie 40%

De emissie van fijnstof wordt beperkt door de ventilatielucht door een V-vormige kunststofwand met openingen te voeren. Het systeem bestaat uit een dubbelwandig filter waartussen stofdeeltjes worden afgescheiden en door de zwaartekracht ophopen.

Mestdroogsysteem

Reductie 55%

Door uitgaande stallucht door de mest te leiden wordt fijnstof afgevangen.

Positieve ionisatie

Reductie 57%

De ventilatielucht wordt afgevoerd via een ionisatiefilter met een hoge positieve spanning. Hierdoor hechten stofdeeltjes zich aan het geaarde oppervlak.

Warmtewisselaar met stoffilter

Reductie 0 - 99%

De reductie van de emissie van fijnstof wordt bereikt met de stoffilter. De warmtewisselaar maakt het economisch aantrekkelijk door een besparing op energiekosten, maar geeft geen bijdrage in de reductie.

Warmtewisselaar met luchtmengsysteem

Reductie 13%

Deze techniek is ontwikkeld om de emissie van ammoniak te reduceren, maar geeft ook een reductie van de emissie van fijnstof door het afvangen van stof via het condensatievocht in de warmtewisselaar.

Droogtunnel

Reductie 30 - 50%

Door uitgaande stallucht door de mest in de droogtunnel te leiden wordt fijnstof afgevangen. Hoe dikker de mestlaag hoe hoger de reductie van fijnstof.

Biofilter

Reductie 80%

In het filterpakket van een biofilter worden de in de ventilatielucht aanwezige geurcomponenten geabsorbeerd door de waterfilm en door bacteriën afgebroken en omgezet. Hierbij wordt ook stof afgevangen.