Technieken fijnstof

De technieken zijn onder te verdelen in het voorkómen van de emissie van fijnstof door technieken in de stal of door zuivering van de uitgaande lucht (end of pipe). De technieken in de stal staan in gele blokken.

Per techniek is een korte omschrijving gegeven van het werkingsprincipe, de uitvoering en het verwijderingsrendement. Daarnaast zijn overige milieueffecten, toepasbaarheid en benodigde arbeid en kosten vermeld.

Technieken kunnen ook worden gecombineerd. Een techniek in de stal kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een droogtunnel of een warmtewisselaar.

Strooiselschuif

Reductie 20%

Een beperkte laag strooisel vermindert het aantal stofdeeltjes in de stallucht.

Ionisatie + luchtrecirculatie

Reductie variabel

Met ionisatie en circulatie in de stal worden stofdeeltjes verwijderd.

Negatieve ionisatie

Reductie 49%

Met ionisatie in de stal worden stofdeeltjes verwijderd.

Oliefilm drukleidingen

Reductie 54%

Het vernevelen van olie (met drukleidingen) voorkomt dat stofdeeltjes in de stallucht komen.

Oliefilm sproeikoppen

Reductie 15%

Het vernevelen van olie (via sproeikoppen) voorkomt dat stofdeeltjes in de stallucht komen.

Olierobot of monorail

Reductie 30%

Het vernevelen van olie (met robot of railsysteem) voorkomt dat stofdeeltjes in de stallucht komen.

Luchtwasser

Reductie 33 tot 80%

Stallucht wordt door een waspakket geleid, waardoor fijnstof wordt meegevoerd met het waswater.

Warmtewisselaar

Reductie 13-50%

Een deel van het stof in de uitgaande lucht blijft in de warmtewisselaar achter.

Warmtewisselaar met luchtmengsysteem

Reductie 13%

Een deel van het stof in de uitgaande lucht blijft in de warmtewisselaar achter.

Warmtewisselaar met stoffilter

Reductie 0 - 99%

De stoffilter voor de warmtewisselaar vangt stof af.

Biofilter

Reductie 80%

In het filterpakket wordt ook stof afgevangen.

Mestdroogsysteem

Reductie 55%

De uitgaande stallucht wordt door de mest geleid om de mest te drogen, waarbij fijnstof wordt afgevangen.

Droogtunnel

Reductie 30 - 50%

De uitgaande stallucht wordt door de mest geleid om de mest te drogen, waarbij fijnstof wordt afgevangen.

Positieve ionisatie

Reductie 57%

De ventilatielucht wordt afgevoerd via een ionisatiefilter, waar stofdeeltjes zich hechten.

Droogfilterwand

Reductie 40%

De stallucht wordt door een V-vormige filterwand afgevoerd.