Rekenmodel Vee-combistof

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken.

Rekenmodel

Het rekenmodel Vee-combistof is een Excel-bestand dat u kunt downloaden. U kunt het reductiepercentage voor fijnstof berekenen door de juiste diercategorie te kiezen en in te vullen welke emissiereducerende technieken u gebruikt.

Rekenmodel Vee-combistof V 1.1 (juli 2020) (xlsm, 1.3 MB)

Gebruikershandleiding (pdf, 429 kB)

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de Helpdesk.

Rekenmodel Vee-combistof V 1.1 (juli 2020) vervangt versie V 1.1 (maart 2020). In deze versie was het debiet (in m3) niet correct weergegeven bij selectie van de ‘droogtunnel’ bij de diercategorie ‘opfok leghennen volière’. Dit is aangepast. Deze wijziging heeft geen effect op de berekende reductiepercentages.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is gewijzigd per 1 oktober 2019 (pdf, 247 kB). In artikel 66 is het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.