Rekenmodel Vee-combistof

Met het rekenmodel Vee-combistof kan het reductiepercentage worden berekend voor een combinatie van technieken die fijnstof reduceren. Dit model gaat de huidige combinatietabel vervangen.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit wordt binnenkort gewijzigd. Vanaf 1 oktober 2019 wordt in artikel 66 het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel gaat de huidige tabel met combinaties van fijnstof reducerende  technieken vervangen.

Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.

Testfase rekenmodel

Het rekenmodel Vee-combistof kan al worden gebruikt. Het model is een Excel-bestand dat u kunt downloaden. Door de juiste diercategorie te kiezen en in te vullen welke emissiereducerende technieken worden gebruikt kunt u het reductiepercentage berekenen.

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de Helpdesk.


Uw onderwerpen