Rekenmodel Vee-combistof

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken.

Rekenmodel Vee-combistof (V 2.0)

Het rekenmodel Vee-combistof is een Excelbestand dat u kunt downloaden. In het rekenmodel geeft u aan welke emissiereducerende technieken u gebruikt in uw stal. Op basis hiervan berekent het rekenmodel het reductiepercentage voor fijnstof voor de combinatie van technieken.

Het rekenmodel Vee-combistof heeft een nieuwe opzet. In de nieuwe opzet van het rekenmodel Vee-combistof (V 2.0) heeft elke deelsector een eigen rekenblad. Daarnaast is de hoeveelheid ventilatielucht die vanuit de stal door de warmtewisselaar en het droge stoffilter gaat te variëren. Ook is het mogelijk om een aantal end-of-pipe-technieken toe te passen op een deelstroom van de ventilatielucht. Hierdoor is het in de praktijk eenvoudiger om deze technieken te combineren met een warmtewisselaar of droogtunnel.

Kies het rekenmodel Vee-combistof (V 2.0) voor de gewenste diercategorie:

Let op: Het rekenmodel Vee-combistof voor leghennen is aangepast. Bij de combinatie van de strooiselschuif met een warmtewisselaar bleek het berekende reductiepercentage in een aantal situaties niet correct. Het aangepaste rekenmodel heeft als versiedatum 20 april 2021.

Gebruikershandleiding

Meer informatie over het rekenmodel vindt u in de Gebruikershandleiding rekenmodel Vee-combistof V 2.0 (pdf, 505 kB).

Informatiedocument combineren technieken

Of technieken goed gecombineerd kunnen worden is afhankelijk van het werkingsprincipe van een techniek. Ook speelt de plek waar de techniek wordt toegepast in de pluimveestal een rol. In dit informatiedocument (pdf, 3.1 MB) van de WUR vindt u hierover meer informatie. Daarnaast geeft dit document ook informatie over de kosten van diverse combinaties van technieken.

Helpdesk

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de Helpdesk.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is gewijzigd per 1 oktober 2019 (pdf, 247 kB). In artikel 66 is het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.