Rekenmodel Vee-combistof

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken.

Rekenmodel

Het rekenmodel Vee-combistof is een Excelbestand dat u kunt downloaden. In het rekenmodel geeft u aan welke emissiereducerende technieken u gebruikt in uw stal. Op basis hiervan berekent het rekenmodel het reductiepercentage voor fijnstof voor de combinatie van technieken.

Het rekenmodel Vee-combistof heeft een nieuwe opzet. In de nieuwe opzet van het rekenmodel Vee-combistof (V 2.0) heeft elke deelsector een eigen rekenblad. Daarnaast zijn de luchtstromen door de warmtewisselaar en droge stoffilter te variëren en zijn deelstromen mogelijk door een aantal end-of-pipe-technieken.

Kies het rekenmodel Vee-combistof (V 2.0) voor de gewenste diercategorie:

Meer informatie over het rekenmodel vindt u in de Gebruikershandleiding rekenmodel Vee-combistof V 2.0 (pdf, 494 kB).

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de Helpdesk.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is gewijzigd per 1 oktober 2019 (pdf, 247 kB). In artikel 66 is het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.