Klimaatadaptatie: wat er met de huidige regels mogelijk is

De droge zomer van 2018 heeft het woord klimaatadaptatie weer volop in de belangstelling gezet. Binnen de huidige regelgeving kan er al veel gebeuren op dit gebied. In het Handboek Water hebben we daarom een aantal pagina's over klimaatadaptatie  gebundeld.

Bij klimaatadaptatie gaat het niet alleen om (te) droge periodes. Ook goed voorbereid zijn op (te) natte periodes is belangrijk. Goede ruimtelijke ordening speelt bij dit onderwerp dan ook een grote rol.

Het Handboek wijzigt continu. Als de wetgeving wijzigt maar ook door reacties van u en uw collega's te verwerken. Zo blijft de kennis van het Handboek Water actueel.