Oplosmiddelenboekhouding voor H-stoffen

Hieronder staan de eisen aan de boekhouding voor H-stoffen. In hoofdstuk 5.6 staat een algemene toelichting op H-stoffen en de emissie eisen voor H-stoffen. Hoofdstuk 6.4 gaat in op het meten van H-stoffen.

Als een bedrijf H-stoffen emitteert dan moet in de oplosmiddelenboekhouding de totale massastroom worden weergegeven van stoffen geëtiketteerd met H340, H350, H350i, H360D of H360F en de totale massastroom van gehalogeneerde VOS geëtiketteerd met H341 of H351.

Worden de drempelwaarden voor deze stoffen (zoals genoemd in onderstaande tabel) overschreden, dan moet in de oplosmiddelen boekhouding ook de concentratie van H-stoffen worden weergegeven (in mg VOS/Nm³).

tabel

Gevarenaanduiding of risicozin

Drempelwaarde totaal van de stoffen (gram VOS/uur)

Emissiegrenswaarde totaal van de stoffen (mg VOS/Nm3)

H340, H350, H350i of H360f en verplichte etikettering

10

2

H341 of H351 en verplichte etikettering

100

20