Hoe bepaal ik het VOS-verbruik zoals genoemd in het Activiteitenbesluit?

Vraag

Hoe bepaal ik het VOS-verbruik zoals genoemd in het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Voor de meeste activiteiten onder hoofdstuk 4 of 3 van het Activiteitenbesluit geeft een in- en verkoopbalans vaak al voldoende inzicht in het VOS-verbruik. Voor de werkingssfeer van afdeling 2.11, Oplosmiddeleninstallaties, gaat het alleen om VOS die als oplosmiddel wordt gebruikt en moet het verbuik in veel gevallen nauwkeurig berekend worden.

Activiteiten in hoofdstuk 4 of 3

Bij een verbruik van meer dan 1000 kg VOS per jaar moeten kosteneffectieve en technisch uitvoerbare emissiereducerende maatregelen worden getroffen. Het bedrijf moet dus aannemelijk maken dat het verbruik onder of boven deze drempel zit.

Voor de gevallen dat de administratie onvoldoende inzicht geeft, wordt aangeraden om met desnoods worst- case gegevens over de inkoop van VOS-houdende producten en de VOS-gehalten daarvan, te beoordelen of de drempel voor het verbruik overschreden kan worden.

Indicatieve worst-case VOS-gehalten (massaprocenten): inkt 20%, coating 65%, lak 70%, lijm 90% en reinigers/verdunners 100%

Afdeling 2.11 Oplosmiddeleninstallaties

Vaak geven in- en verkoopgegevens ook hier al voldoende informatie om vast te kunnen stellen of afdeling 2.11 van toepassing is. De meeste verbruiksdrempels die de werkingssfeer van afdeling 2.11 bepalen, zijn in de orde van meerdere tonnen oplosmiddel per jaar. De Handleiding Oplosmiddeleninstallaties gaat in hoofdstuk 3 uitgebreid in op de bepaling van het verbruik.