Controleren met Rekentool

De Rekentool en de Monitoringstool rekenen met hetzelfde rekenhart. Dit betekent dat u uw invoer voor de Monitoringstool kunt testen met de Rekentool.

Hieronder komen achtereenvolgens aan bod

In de uitleg hieronder worden een aantal begrippen gebruikt:

 • invoerbestand - het bestand dat u wilt gebruiken voor het actualiseren van de Monitoringstool.
 • export - het bestand dat u uit de Monintoringstool exporteert als input voor een invoerbestand of een basisbestand.
 • basisbestand - bestand dat u gebruikt voor een berekening met de Rekentool. Dit bestand bevat wegen uit uw jurisdictie en SRM2-wegen van andere jurisdicties.

Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten tussen de Rekentool en de Monitoringstool

 • Gebruiken hetzelfde rekenhart voor de SRM1- en SRM2-berekeningen.
 • Voeren een validatie uit op de aangeboden bestanden. Bij deze validatie kijkt de tool of alle aangeboden gegevens passen bij de invoereisen van de kolom waarin de gegevens staan.
 • Voeren controles uit op de combinatie rekenpunt/wegvak.

Verschillen tussen de Rekentool en de Monitoringstool

De Rekentool en de Monitoringstool lijken sterk op elkaar, maar zijn niet identiek.

 • De Monitoringstool houdt strikt bij wie de eigenaar is van de informatie. U kunt binnen de database alleen de informatie van uw jurisdictie aanpassen. In de Rekentool kunt u effecten van wegen van alle jurisdicties berekenen.
 • De Monitoringstool bevat alle informatie van alle wegbeheerders in de database. De Rekentool gebruikt alleen de informatie die u aanbiedt. De invloed van bijvoorbeeld een snelweg naast uw gemeente kan de Rekentool alleen berekenen als u die snelweg ook aanbiedt.
 • De Monitoringstool bevat informatie uit voorgaande Monitoringsronden. Voor de Rekentool zijn alle aangeboden wegen 'nieuw', ongeacht hun actiecode (i, c, u of d).
 • In de Monitoringstool moet u een actiecode (d) invullen om een weg uit de database te verwijderen. De Rekentool ziet deze actiecode als een nieuw ingevoerde weg en zal deze bij de berekening juist wel meenemen. Wilt u dat niet dan kunt u simpelweg die weg uit de invoerbestand verwijderen.

Voordeel van een controle met de Rekentool

 • Als u het bestand importeert in de Rekentool, dan wijzigt u nog niets in de database van de Monitoringstool.
 • U kunt het bestand in de kaart van de Rekentool bekijken. Deze kaart geeft diverse veelgemaakte gebruikersfouten weer met een dikke rode stippellijn.
 • De Rekentool voert een controle uit op de combinatie rekenpunt/wegvak en koppelt hier een herkenbare foutcode aan. Deze foutcode helpt bij het snel herstellen van de fouten.
 • Als u de berekening uitvoert volgens de rekenregels (dus met extra wegen voor de dubbeltelling), dan krijgt u een goede prognose van de te verwachten knelpunten.
 • Onverwachte uitschieters in de berekende concentraties kunnen u helpen in het opsporen van fouten in uw invoerbestand. Dit soort uitschieters zijn vaak een gevolg van een fout in de koppeling met het verkeersmodel.

SRM2-wegen van andere jurisdicties aan het model toevoegen

Voor het bewerken en importeren van de gegevens uit uw jurisdictie heeft u een bestand geëxporteerd met alleen de wegen binnen uw jurisdictie. Dit bestand heeft u vervolgens bewerkt tot een invoerbestand voor de Monitoringstool.

Voorbeeld: Stel dat uw jurisdictie een gemeente is. Uw invoerbestand bevat dan alle wegen van uw gemeente. De rijksweg die langs uw gemeente loopt en/of de provinciale wegen in de omgeving zitten niet in uw invoerbestand, want u heeft geen wijzigingsrechten voor deze wegen. De Rekentool heeft deze hoofdwegen wel nodig voor het berekenen van een logische concentratie.

Voor het uitvoeren van een berekening in de Rekentool volgens de regels uit het RBL heeft u alle SRM2-wegen binnen 5 km van al uw rekenpunten nodig. Is uw gebied groter dan één gemeente? Dan kunt u via de kaart een aangepaste selectie maken.

Tip: Gebruik de SRM2-wegen uit de afgeronde monitoringsronde. Er zijn overheden die alle wegen tijdelijk uit de Monitoringstool halen tijdens het actualiseren. Hierdoor kunt u een te lage SRM2-bijdrage krijgen als u de huidige concept-invoergegevens gebruikt.

vorige monitoringsronde selecteren

U kunt de SRM2-wegen op twee manieren toevoegen aan uw rekenbestand. De twee opties verschillen bij het antwoord op de vraag 'Heeft mijn jurisdictie ook SRM2-wegen?'.

Optie 1 - Mijn jurisdictie bevat alleen SRM1-wegen

Als uw invoerbestand geen SRM2-wegen bevat, dan kunt u in de Rekentool de SRM2-wegen toe laten voegen. U vinkt binnen de Rekentool de optie 'Voeg alle SRM2-wegen binnen 5 km toe' aan in het startscherm van de Rekentool.

Rekentool, 5km srm2 toevoegen

Optie 2 -Mijn jurisdictie heeft zowel SRM1- als SRM2-wegen

Als uw bestand al enkele SRM2-wegen heeft, dan moet u lokaal twee bestanden combineren om een correct werkend model voor de Rekentool te maken. In de stappen hieronder staat uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Stap 1. Maak een export van de ontbrekende wegen

De Monitoringstool kent de export-optie 'Voeg alle SRM2-wegen binnen 5 km toe'. Met deze optie kunt u alle SRM2-wegen binnen 5 km van uw jurisdictie exporteren naar uw computer.

In het voorbeeld hieronder ziet u dat alle gegevens (rekenpunten, maatregelen, etc) zijn uitgezet, behalve de wegvakken. Van de wegvakken is alleen de optie 'Alle SRM-2 wegvakken binnen straal van 5 km' aangevinkt. Gebruik deze instelling bij het maken van de export.

Let erop dat u het zelfde rekenjaar gebruikt voor deze SRM2-wegen als voor uw invoerbestand.

alleen srm2-wegen selectern

De export bevat wegen van alle jurisdicties binnen 5 km van uw rekenpunten, dus ook de wegen die onder uw jurisdictie vallen. In de tweede stap schoont u daarom de export op zodat daarin alleen de wegen van andere jurisdicties overblijven.

De stappen 2 en 3 zijn beschreven voor csv-bestanden. Als u met shapes werkt, dan voert u deze stappen uit met de tabellen binnen een GIS-programma.

Stap 2. De export opschonen

 • Open het csv-bestand in Excel.
 • Selecteer alle informatie binnen het bestand ('ctrl' + 'a')
 • Sorteer op de kolom 'jurisdictie-id'.
 • Maak een nieuwe selectie van alle regels met uw jurisdictie-id.
 • Verwijder alle regels met uw jurisdictie-id.
 • Sla het bestand op onder een logische naam.

Zodra u klaar bent met het bewerken van uw invoer voor de Monitoringstool, voegt u de beide bestanden samen tot een basisbestand.

Stap 3. Het basisbestand samenstellen

 • Open het invoerbestand voor de Monitoringstool.

 • Sla dit bestand op onder een herkenbare naam (voeg bijvoorbeeld '-RT' toe aan de naam om aan te geven dat u een rekentoolbestand opslaat).

 • Open het opgeschoonde bestand met +5 km wegen.
 • Kopieer alle regels, behalve de kopregel.
 • Plak de gekopieerde regels onderaan het rekenbestand.
 • Sla het aangevulde rekenbestand op.

Stap 4. Basisbestand importeren naar de Rekentool

U heeft nu een bestand dat u in de Rekentool kunt gebruiken.

Vink bij het importeren van uw basisbestand in de rekentool de optie 'Voeg alle SRM2-wegen binnen 5 km toe' niet aan. U heeft immers al een compleet basisbestand samengesteld.

Rekentool, +5km NIET aanvinken