Controleren met rekentool

Fouten in uw invoerbestanden kunnen nare gevolgen hebben voor de monitoring. U moet de bestanden daarom goed controleren. De rekentool kan daarbij helpen. Die voert dezelfde controles uit als de monitoringstool. Maar zonder gegevens aan te passen. Dat is een veilige methode om de bestanden  te controleren.

Uw bestanden controleren

Het controleren van uw bestanden moet voor u de gegevens actualiseert. Een lastig karwei, maar wel heel belangrijk. Er kunnen veel fouten en foutjes ontstaan die u gemakkelijk over het hoofd ziet. Het is vervelend als u dit pas merkt na het importeren van uw bestanden in de monitoringstool. U moet dan correctiebestanden gaan maken om de fouten te herstellen. En die moet u weer importeren in de monitoringstool. Of u moet de fouten repareren via de kaart van de monitoringstool.

Controleren met de rekentool is veilig

De rekentool kan u helpen bij het controleren van uw bestanden. Dit gaat op een veilige manier. Het werkt zo:

  • U importeert uw bestanden in de rekentool. Dus nog niet in de monitoringstool.
  • U doet dat zonder iets aan uw bestanden te veranderen.
  • De rekentool controleert uw bestanden zoals de monitoringstool dat ook doet. Maar uw gegevens veranderen niet.
  • Als de rekentool klaar is, weet u of al uw gegevens kloppen. U kunt ze dan nog aanpassen voor u ze importeert in de monitoringstool.

De rekentool kan niet alles controleren

De rekentool kan niet controleren of de gegevens met een actie 'd' op de juiste manier zijn verwerkt. Ook kan de rekentool niet controleren of de gegevens van objecten gewijzigd zijn.

Het blijft dus belangrijk dat u uw wijzigingen controleert ná het importeren van uw bestanden in de monitoringstool.

Valideren met de rekentool

Voor het controleren en valideren van uw bestanden, logt u eerst in op de monitoringstool. Daarna gaat u naar het menu 'Rekenen' in de blauwe balk. In het linkermenu kiest u dan de NSL-Rekentool. Nu opent het invoerscherm van de rekentool.

Instellingen hebben geen invloed

De instellingen van de rekentool maken niet uit voor het valideren. U kunt de keuze voor de monitoringsronde en het rekenjaar daarom gewoon laten staan. Met 'selecteren bestanden' selecteert u via de dialoog de bestanden die u wilt controleren.

Procedure lijkt op importeren in monitoringstool

Tot zover gaat alles hetzelfde als het importeren van bestanden in de monitoringstool. U moet alleen nog een taaknaam invullen. En uw e-mailadres. Als dat er niet al staat.

Daarna klikt u op 'Creëer rekentaak' om de rekentool te starten.

Mijn taken

Uw rekentaak vindt u terug in het menu 'Mijn taken'. Hier kunt u de status bekijken. Als daar 'afgerond' staat, heeft de rekentool de opdracht verzonden naar de Aerius Lucht Rekentool. U krijgt later per e-mail ook een melding dat de rekentaak klaar is. Die mail kunt u verder negeren. Want het resultaat van deze rekentaak is niet van belang.

Rekentaak is afgerond

Ziet u de status 'afgerond'? Dan kunt u de taak openen met het vergrootglas. Op de pagina van de rekentaak ziet u de gegevens van uw rekentaak. U ziet ook meldingen over het aantal objecten. En heeft de rekentool fouten gevonden in de validatie? Dan staat dat ook op deze pagina.

Gevalideerde invoerbestanden

Iets lager op de pagina staan onder 'Gevalideerde invoerbestanden' 2 of meer csv-bestanden, met in de naam 'validated'. Dit zijn de bestanden met alle foutmeldingen en waarschuwingen uit het validatieproces. Deze bestanden kunt u downloaden. U kunt ze daarna in een spreadsheetprogramma bekijken, zoals Excel of OpenOffice Calc.

Afbeelding van invoerbestanden in de rekentool

Fouten en waarschuwingen oplossen

De fouten en waarschuwingen in de 'validated' csv-bestanden, lost u op in uw originele bestanden.

Belangrijk om te weten

Deze procedure is alleen voor het controleren van uw bestanden.

De resultaten van de rekentool niet gebruiken

De resultaten die u ontvangt via e-mail, kloppen niet. U moet ze dus niet gebruiken.

Een controleberekening maken met de rekentool

Wilt u een controleberekening maken met de rekentool? Dan kunt u deze procedure niet gebruiken.

Voor een controleberekening moet u uw bestanden voorbereiden op een berekening met de rekentool. U moet in ieder geval:

  • Alle objecten met een actie 'd' uit uw bestanden verwijderen.
  • De SRM2-wegvakken toevoegen van andere wegbeheerders, als die binnen een straal liggen van 5 km in en rondom uw gebied.

Let op: Gebruik niet de optie voor het toevoegen van SRM2-wegvakken in het invoerscherm van de rekentool. De kans op fouten en dubbel opgenomen SRM2-wegvakken is dan groot. En er is geen enkele garantie op een juist resultaat.