Voortgangsformulieren

Met voortgangsformulieren monitort u de voortgang van maatregelen en projecten. Ook geven ze u inzicht in het effect van de maatregelen en projecten op de luchtkwaliteit.

Ieder jaar een nieuw voortgangsformulier

Voor ieder monitoringsjaar is er een voortgangsformulier. Start er een nieuwe  monitoringsronde? Dan zet Bureau Monitoring een kopie klaar van het formulier van het vorige jaar. Is een project of maatregel niet veranderd? Dan hoeft u maar een paar velden in te vullen en te controleren. De informatie in de andere velden uit het vorige jaar blijft dan gelden.

Geen voortgangsformulieren

Heeft u géén projecten of maatregelen in het NSL, dan zijn er voor u ook geen voortgangsformulieren. Wilt u een project of maatregel opnemen in het NSL? Volg dan eerst de meldingsprocedure.

Formulieren bekijken en exporteren

Iedereen kan de voortgangsformulieren bekijken en downloaden. Hiervoor gaat u naar de monitoringstool. Onder het hoofdmenu 'Monitoring NSL' kiest u voor 'Projecten in het NSL' of 'Maatregelen in het NSL'. Daarna kiest u een jurisdictietype en een jurisdictie. Een jurisdictietype is bijvoorbeeld een gemeente.

Afbeelding menu Monitoring NSL

De pagina laat daarna een lijst zien van de projecten of maatregelen van de gekozen organisatie. Alle projecten of maatregelen kunt u dan in csv-formaat downloaden. Dit doet u door te klikken op de knop 'Projecten exporteren' of 'Maatregelen exporteren'.

1 project of maatregel downloaden

Wilt u 1 project of maatregel downloaden? Klik dan op de link van het project of de maatregel. U ziet dan de gegevens van het project of de maatregel. Bovenaan de pagina is een knop 'Download PDF'. Hiermee kunt u de gegevens opslaan op uw eigen computer.

Formulieren controleren en wijzigen

Heeft u wijzigingsrechten? Dan kunt u tijdens de monitoringsronde inloggen en de voortgangsformulieren controleren en wijzigen.

Hiervoor gaat u naar het menu 'Voortgang projecten' of 'Voortgang maatregelen', onder het hoofdmenu 'Monitoring NSL'.

Afbeelding pagina Projecten actualiseren

U kiest eerst een jurisdictietype en een jurisdictie. Daarna ziet u uw lijst van projecten en maatregelen. U opent een project of maatregel door op de link te klikken. De pagina toont dan het projectenformulier of het maatregelenformulier. U controleert de gegevens in het formulier en past ze aan als dat nodig is.

Nadat u uw wijzigingen heeft ingevoerd, slaat u de wijzigingen op door op de knop 'Opslaan' te klikken.

Let op: pas als u op de knop 'Opslaan' drukt, verwerkt de monitoringstool uw wijzigingen in de database.

Onderbouwen en accorderen

Heeft u alle projecten en maatregelen gecontroleerd en uw wijzigingen ingevoerd? Dan gaat u naar de pagina voor het onderbouwen en accorderen van de gegevens.