Archeologie en zonneweide

De realisatie van een zonneweide kan effect hebben op de archeologische waarden. Breng daarom in beeld of voor de locatie een archeologische verwachtingswaarde geldt.

Vaak heeft de gemeente een archeologische waardenkaart. Op deze kaart is aangegeven of er een hoge, middelhoge of lage verwachting is dat er archeologische resten te vinden zijn. Bij elke verwachtingswaarde is in het algemeen aangegeven wanneer er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling groter is dan 100 m2 en dieper de grond in gaat dan 30 cm. De oppervlakte en diepte is afhankelijk van de verwachtingswaarde (hoog, middelhoog of laag).

De archeologische waardenkaart en de voorwaarden voor onderzoek zijn vaak ook verwerkt in het geldende bestemmingsplan. In de regels voor de door u beoogde locatie kunt u zien wanneer archeologisch onderzoek nodig is.


Hoe werkt het onder de omgevingswet