Natuur en zonneweide

De bescherming van natuur richt zich op:

  • beschermde soorten (planten en dieren) en
  • beschermde natuurgebieden of ecologische zones

Effect zonneweide

De aanleg van een zonneweide kan effect hebben op de aanwezige soorten en nabijgelegen natuurgebieden. Soorten kunnen verdwijnen door bijvoorbeeld het aanleggen van verharding, rooien van beplanting en dempen van sloten. De uitstoot van stikstof zal naar verwachting geen probleem zijn omdat een zonneweide nauwelijks verkeer aantrekt.

Bij de aanleg van een zonneweide is daarom ecologisch onderzoek nodig. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht:

  1. of er beschermde soorten (planten, dieren) aanwezig zijn en
  2. of er beschermde natuurgebieden of ecologische zones in de omgeving zijn
  3. of er sprake is van een toename van stikstof

Beoordeling

Zijn er soorten of gebieden in of bij de locatie? Dan bevat het onderzoek een beoordeling of de ontwikkeling een negatief effect heeft op deze soorten en natuurgebieden. Als er een mogelijk negatief effect is op beschermde soorten of gebieden, dan moeten er maatregelen worden genomen. Soms is er een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming.

Meer informatie hierover vindt u op onze site bij Natuur en bestemmingsplan.


Hoe werkt het onder de omgevingswet