Bereikbaarheid

Een zonneweide moet bereikbaar zijn voor de realisatie en voor onderhoud.

Aangetoond moet worden dat de zonneweide bereikbaar is. Een zonneweide trekt niet veel verkeer. Toch is bereikbaarheid een aandachtspunt. Dit is afhankelijk van de locatie. Met name een locatie in het buitengebied kan lastig bereikbaar zijn.

Toon aan dat de zonneweide gerealiseerd kan worden en bereikbaar is voor onderhoud. Voor de realisatie is bereikbaarheid met vrachtwagens nodig.


Hoe werkt het onder de omgevingswet