Krimpregio's

In krimpgebieden kan het lastiger zijn om de Ladder toe te passen dan in balans- en groeigebieden. In krimpgebieden is vaak geen sprake van groei, maar van een vervangingsvraag. De behoefte aan nieuwe planologische mogelijkheden moet dan onderbouwd worden via sterke kwalitatieve motiveerlijnen.

Gemeenten in krimpregio's zullen in een Ladderonderbouwing onder meer antwoord moeten geven op vragen als:

  • Waarom voldoen de bestaande gebouwen en plekken niet?
  • Welke kwalitatieve vraag is er nog die maakt dat de gemeente de planologische toevoeging wil doen?
  • Hoe is de sloop- en vervangingsopgave en wat doet u als gemeente(n) om deze te realiseren en overaanbod te voorkomen?
  • Welke leegstand vindt u nog aanvaardbaar en waarom?

Vooral voor wonen is de ruimtelijke opgave in krimpgebieden heel specifiek, met op termijn een grote sloopopgave. Soms is er desalniettemin behoefte aan kwalitatief betere woningen en woonmilieu's. De mogelijke Ladderonderbouwingen voor planologische toevoeging van winkels, bedrijventerreinen en kantoren lijken in krimpgebieden daarentegen veel meer op die in andere regio’s.