Achtergronden Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat inrichtingsplan te bereiken worden eigendommen geruild, op zo'n manier dat niemand er slechter van wordt.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf hoe hun omgeving eruit komt te zien. Meer informatie vindt u in de flyer 'Stedelijke kavelruil (pdf, 1.4 MB)'.

Boekje: Stedelijke herverkaveling - eerste projecten (pdf, 3.9 MB). Uitgave van het Kadaster, geschreven door Wouter van Zandbrink en Friso de Zeeuw.

Stimuleringsprogramma

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft samen met het Kadaster vorm aan een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil bekend te maken. Er worden hulpmiddelen ontwikkeld die iedereen die zelf met gebiedsontwikkeling aan de slag wil, kan gebruiken. Door het ondersteunen van pilotprojecten wordt kennis en ervaring opgedaan met stedelijke kavelruil. Vanuit het stimuleringsprogramma worden de resultaten van de pilotprojecten gedeeld en beschikbaar gemaakt.


Uw onderwerpen

Klankbordgroep

De klankbordgroep stedelijke kavelruil bestaat uit een groep vertegenwoordigers van publieke, private en/of wetenschappelijke partijen. De leden stellen hun expertise, die relevant is voor het succesvol toepassen van stedelijke kavelruil, beschikbaar.

Via deze website worden  impressies van werkbezoeken van de klankbordgroep gegeven.

Meer informatie klankbordgroep (samenstelling en opdracht)