Achtergronden Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat inrichtingsplan te bereiken worden eigendommen geruild, op zo'n manier dat niemand er slechter van wordt.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf hoe hun omgeving eruit komt te zien. Op deze website zijn bij aan de slag hulpmiddelen te vinden waarmee u zelf een stedelijke kavelruil kan starten.

Veel informatie over opgedane kennis en inzichten na 2,5 jaar stimuleringsprogramma staan beschreven in het jaarverslag (pdf, 8.5 MB) 11 april 2019.

Er is ook een boekje, geschreven door Wouter van Zandbrink en Friso de Zeeuw:

Dit is een uitgave van het Kadaster.

Stimuleringsprogramma

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met het Kadaster van 2016 tot en met april 2019 vorm gegeven aan een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil bekend te maken. Er zijn:

  • hulpmiddelen ontwikkeld die iedereen die zelf met gebiedsontwikkeling aan de slag wil kan gebruiken
  • 14 pilotprojecten om kennis en ervaring op te doen ondersteund

Verder heeft de klankbordgroep de aanpak en de regeling voor stedelijke kavelruil dieper bekeken.


Hoe werkt het onder de omgevingswet?

Klankbordgroep

De klankbordgroep stedelijke kavelruil bestaat uit een groep vertegenwoordigers van publieke, private en/of wetenschappelijke partijen. De leden stellen hun expertise, die relevant is voor het succesvol toepassen van stedelijke kavelruil, beschikbaar.

Via deze website worden  impressies van werkbezoeken van de klankbordgroep gegeven.

Meer informatie klankbordgroep (samenstelling en opdracht)