Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft het stimuleringsprogramma en de pilotprojecten ondersteund met de inbreng van deskundigheid. Pilotprojecten werden bezocht om een beter beeld te krijgen van de toepassing van het instrument en vragen te beantwoorden.

Leden klankbordgroep (gestopt per april 2019):

 • Voorzitter - de heer Y.C.M.G. (Yves) de Boer
  Burgemeester van gemeente Haaren, oud gedeputeerde van Noord Brabant
 • Professor Arjan Bregman, Hoogleraar Bouwrecht RUG, Fellow ASRE, Senior Stafmedewerker IBR
 • Professor Erwin van der Krabben, Professor Area Development Radboud Universiteit, Professor Real Estate Ulster University
 • Erwin Heurkens, assistent professor Urban development management, TU Delft
 • Jeroen Rheinfeld, Vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam en docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mathieu van Rooij, Senior Beleidsmedewerker Woningmarkt bij Bouwend Nederland
 • Nicolette Zandvliet, juridisch beleidsmedewerker bij Neprom
 • Erik van Merrienboer, Gedeputeerde van Noord Brabant, Ruimte, onder andere Wonen en Werklocatie
 • Jeroen Hatenboer, oud-wethouder Stedelijke ontwikkeling gemeente Enschede
 • Hans Koopmans, Bestuursadviseur Hans Koopmans Ontwikkeling en Advies
 • Paul van Dijk, Partner bij AKRO consult, gespecialiseerd in kavelruil
 • Demetrio Munoz Gielen, IHS Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Purmerend. Grondbeleid- en kostenverhaal deskundige, doet onderzoek naar de werking van het kostenverhaal en stedelijke herverkaveling zowel in Nederland als internationaal.
 • Dick Laheij, directeur gebiedsontwikkeling Heijmans Vastgoed B.V.
 • Guido Kuijer, Adviseur bij Bestuurszaken Kadaster
 • Lara Brand, secretaris klankbordgroep en lid kernteam stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil