Bibliotheek

Op deze pagina verzamelen wij verschillende publicaties over stedelijke kavelruil.

Kavelruil is een kansrijk instrument

Stedelijke kavelruil meer bekendheid geven, stimuleren of zelfs met regelgeving afdwingen?

We laten de mensen niet stikken

Jornand Veldman, bestuursadviseur en coördinator gevolgen gaswinning bij de gemeente Delfzijl, erkent dat het verre van gemakkelijk is om 141 huiseigenaren hun eigen woning in te laten ruilen voor een nieuwe plek met een nieuwe woning.

Voor ondernemers een interessante methodiek

Is stedelijke kavelruil de methode om een winkelstraat in Bodegraven nieuw leven in te blazen? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop 'Financiële arrangementen Kerkstraat'.

“Zonder vertrouwen kun je vergeten wat ik zojuist gezegd heb”

Vertrouwen; dat is waar het volgens Sophie Druif van de afdeling Project & Advies van het Kadaster om gaat.

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Steden groeien, terwijl andere delen van Nederland te maken krijgen met de gevolgen van bevolkings- en huishoudensdaling. De 2e voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling is aangeboden aan de Kamer. Op pagina 32 staat de mogelijkheid van stedelijke kavelruil.

Koffie drinken aan de keukentafel

Over de belangrijke rol van een onafhankelijk persoon bij gebiedsontwikkelingsprocessen.

Case jaarbeursgebied Utrecht

Het verhaal van de ontwikkeling van het jaarbeursgebied waar soft skills bepalend waren voor het succes van stedelijke kavelruil.

Het centrum van Assen is door de grote leegstand van winkelruimte zeer geschikt als pilot stedelijke kavelruil. Onderdeel is het compacter maken van de detailhandelsstructuur. Ondernemingen naar het winkelhart te verplaatsen, zodat ze elkaar kunnen versterken.

Ruilverkaveling in binnenstedelijke gebieden is een bijzonder technisch en juridisch proces. Zo ook rondom het Jaarbeursgebied in Utrecht.

Emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in Landwerk #2 2018. Experimenten moeten uitwijzen hoe de stedelijke herverkaveling in de wet moet komen.

Bij stedelijke kavelruil zijn de vastgoedpartijen aan zet. Maar waarom zouden vastgoedeigenaren met elkaar om de tafel gaan? Volgens Caspar Wortmann, adviseur in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, is dat deels uit nood geboren: 'In de oorlog zitten de kerken ook vol.'

De ondergrond wordt intensief gebruikt. Het is belangrijk om de juiste gegevens over de bodem te hebben bij gebiedsontwikkeling. De BRO, onderdeel van Ministerie van BZK, wordt dé bron met al deze info.

Het Kadaster ontwikkelde een simulatiespel om eigenaren met elkaar in gesprek te laten komen. Een absolute voorwaarde voor stedelijke kavelruil is dat partijen met elkaar in gesprek treden. In Bodegraven is men enthousiast over de uitkomsten van het spel.

Verslag van congres Stedelijke kavelruil in de praktijk door gebiedsontwikkeling.nu. 12 april 2018

Binnenlands Bestuur over het jaarverslag van het stimuleringsprogramma. 10 april 2018

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Hun conclusie: bekijk kavelruil niet sec als instrument, maar let vooral goed op het proces.

Eindnotitie van het proefprogramma met als doel inzicht te verschaffen in de werking van een wettelijk instrument stedelijke herverkaveling. Radboud Universiteit, het Kadaster en Bureau Noordzuiden onderzochten de mogelijkheden om complexe gebiedsopgaven in binnensteden, op bedrijventerreinen, rondom stationslocaties en bij vakantieparken door middel van een ruiling van gronden en vastgoed op te lossen.

Achterhoek nieuws - 4 februari 2018

Publicaties 2017

Persbericht gemeente Winterswijk - 14 december 2017

prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Karens - november 2017

Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel "Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet". In zijn oratie sprak Bregman ook over stedelijke kavelruil; instrument met meerwaarde.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - oktober 2017

Voor conclusies over de toepassing van stedelijke kavelruil is het dus nog te vroeg.

Stedelijke kavelruil uitgelegd. "Het belangrijke verschil is dat bij stedelijke kavelruil niet óver de mensen in een gebied wordt gepraat, maar mét hen. Dat is wel zo eerlijk en levert meteen veel draagvlak op. Daarnaast is stedelijke kavelruil ook goedkoper."

Gebiedsontwikkeling.nu - 1 september 2017

Onderzoekers van de TU Delft sectie Urban Development Management onderzochten voor de Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat er nodig is opdat deze gebiedstransformaties toch van de grond komen.

In vogelvlucht Imagine - juli 2017

Vier pilotprojecten stedelijke kavelruil verder toegelicht

Gebiedsontwikkeling.nu. Friso de Zeeuw en Wouter van Zandbrink hebben de praktijk onderzocht. Aanbevelingen en tips.

Binnenlands Bestuur maart 2017. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil.

ROM magazine februari 201710. Pilotprojecten stedelijke kavelruil en een stimuleringsprogramma.

Binnenlands Bestuur maart 2017. Met vijf gouden ruiltips van het Kadaster.

steenwijk

TerZake februari 2017

Binnenlands bestuur januari 2017

Retailnews januari 2017