Inhoud van het Register

Vraag

Welke informatie wordt in het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen opgenomen?

Antwoord

In het Register wordt onder andere de volgende informatie opgenomen:

  • geografische ligging van het bedrijf c.q. de transportroute;
  • naam en adres van het bedrijf;
  • aanduiding waaronder de transportroute bekend is;
  • ligging van de 10-5 en 10-6 contour van het plaatsgebonden risico;
  • grootte van het groepsrisico;
  • aard en aanduiding van het te verwachten risico;
  • datum waarop de gegevens het laatst zijn gewijzigd.