Hoofdstuk 4 Opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

In hoofdstuk 4 zijn voorschriften opgenomen die gelden voor opslagvoorzieningen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen.

Voor de zeer giftige stoffen ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep 1, ADR-klasse 8 verpakkingsgroep 1 met aanvullend etiket modelnr 6.1 is hoofdstuk 4 al van toepassing vanaf 1.000 kg.