Leeswijzer Handleiding Oplosmiddeleninstallaties

De Handleiding Oplosmiddeleninstallaties licht afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over Oplosmiddeleninstallaties toe. Afdeling 2.11 stelt eisen aan de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) bij twintig industriële activiteiten. Deze afdeling is de vrijwel ongewijzigde opvolger van het Oplosmiddelenbesluit.

Doel

Met deze handleiding bepaalt u in detail of afdeling 2.11 van toepassing is, wat de specifieke eisen zijn en hoe moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen. De handleiding is een aanvulling op de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), deze geeft slechts in grote lijnen aan of afdeling 2.11 van toepassing is.

In de handleiding zijn diverse publicaties en webpagina's verwerkt die in samenspraak met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheden waren opgesteld in het kader van het Oplosmiddelenbesluit.

Keuze in vorm - ook als pdf

Een deel van de informatie wordt in meerdere vormen aangeboden. Zo is er een checklist en zijn er uitgebreide teksten op reguliere webpagina's. Ook zijn er diverse vragen en antwoorden beschikbaar. Op de reguliere pagina's staan bijvoorbeeld voorbeelden uitgewerkt en is een en ander verduidelijkt met figuren.

De checklist biedt handhavers ondersteuning bij de controle van de oplosmiddelenboekhouding. Deze bestaat uit vijf stappen met een toelichting bij elke stap, zoals praktische tips. De checklist is beknopter dan andere delen van de handleiding en is in pdf vorm handig om te gebruiken tijdens handhavingcontroles.

Met de pdf-knop linksboven bijna elke pagina, kunt u de handleiding in zijn geheel of deels, zoals een hoofdstuk of pagina, omzetten in een pdf. Ook de checklist kan worden omgezet, inclusief de toelichtingen.

Hoe te gebruiken

  • Hoofdstuk 2 geeft een algemene toelichting op afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit.
  • Om te bepalen of afdeling 2.11 van toepassing is, kunt u hoofdstuk 3 lezen.
  • Afhankelijk van de activiteit kan een bedrijf kiezen op welke wijze (‘Regime') het aan afdeling 2.11 gaat voldoen. Dit is toegelicht in hoofdstuk 5.0.
  • Afhankelijk van het gekozen Regime leest u in hoofdstuk 5 het van toepassing zijnde Regime (met bijbehorend voorbeeld) in combinatie met hoofdstuk 4 dat de eisen aan de oplosmiddelenboekhouding toelicht.
  • Informatie over het meten van VOS-emissies staat in hoofdstuk 6.
  • Voor het beoordelen van oplosmiddelenboekhoudingen bij handhaving kunt u de beknopte checklist in checklist in hoofdstuk 7 of de meer uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 4 gebruiken.
  • Hoofdstuk 8 bevat Vragen en antwoorden, ingedeeld naar onderwerp, hoofdstuk 9 geeft een overzicht van relevante definities.