Meten en controleren bij oplosmiddeleninstallaties

In artikel 2.10 van de Activiteitenregeling staat dat als op een afgaskanaal nabehandelingsapparatuur is aangesloten, de exploitant van de betreffende oplosmiddeleninstallatie verplicht is om op naleving van emissiegrenswaarden te controleren. In dit hoofdstuk beschrijven we welke wettelijke eisen worden gesteld aan het meten van VOS-emissies en hoe hiermee in de praktijk moet worden omgegaan.