5 Hoe kan een bedrijf voldoen aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties

Voor elke activiteit binnen een oplosmiddeleninstallatie zijn er twee mogelijkheden om aan de emissie-eisen te voldoen, voldoen aan de emissiegrenswaarden of voldoen aan de eisen van een reductieprogramma. Daarbinnen zijn er vaak nog meerdere keuzes.

Lees voor een toelichting en voorbeelden de onderstaande pagina's. Afhankelijk van de door het bedrijf gekozen wijze van voldoen hoeft u slechts één Regime door te nemen.