Werkingssfeer afdeling 2.11 Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit afdeling 2.11 Oplosmiddeleninstallaties is van toepassing op typeA, B en C inrichtingen. Afdeling 2.11 geldt als één of meer activiteiten met oplosmiddelen plaatsvinden uit bijlage VII van de Richtlijn Industriële Emissies. Het VOS-verbruik van de oplosmiddeleninstallatie moet in dat geval wel gelijk aan of groter zijn dan de drempel uit deze bijlage.

Lees voor meer toelichting en achtergrond de onderstaande pagina's.