Nieuwe en beter toegankelijke informatie op onderdeel Ruimte

Kenniscentrum InfoMil is continue bezig om de informatie op de site beter toegankelijk te maken. Het onderdeel Ruimte is onlangs aangepast. Per onderwerp geeft de toegangspagina nu een compleet overzicht. Hierdoor is de informatie nu nog sneller te vinden.

Ook heeft InfoMil de informatie van een aantal omgevingsthema’s en functies geactualiseerd. En een twee nieuwe functies toegevoegd, namelijk Veehouderij en Kinderdagverblijven. Met het oog op de nieuwe Omgevingswet, hebben we op deze pagina’s een integraal overzicht gegeven van de omgevingsaspecten die van belang zijn.

Bij de omgevingsthema’s zijn de volgende pagina’s geactualiseerd:

Bent u nieuwsgierig? Kijk op de pagina Ruimte.