Uitnodiging webinar informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten? | 11 december 2018: 19 uur.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en organisaties) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de overgang naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht?

Alle inrichtingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze hebben voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen. Door het nemen van alle erkende maatregelen, die geldig in uw bedrijfstak, voldoet u in ieder geval aan de energiebesparingsplicht.

Doel webinar

Tijdens het webinar "Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer" hoort u wat de informatieplicht betekent, voor wie die geldt, hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werkt en welke acties u moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen. Stel tijdens het webinar bovendien live uw vragen aan onze adviseurs.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de Wetchecker energiebesparing controleert u snel welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden, en of uw inrichting aan de informatieplicht moet voldoen.

Programma webinar

  • Vanaf 19.00 uur: Presentatie Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer door Stef Strik van het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK). Presentatie werking systematiek Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing door Patrick Dijk van Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS (Rijkswaterstaat)WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)).
  • Vanaf 19.30 uur: Veel gestelde vragen.

Chatten

Tijdens het gehele webinar kunt u chatten met adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Kenniscentrum InfoMil. Veel gestelde vragen zullen we bovendien live beantwoorden.

Aanmelden

U kunt zich nu al aanmelden via het inschrijfformulier

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met RVO.nl op.

Graag tot 11 december 2018 om 19.00 uur bij het webinar.


Informatieplicht energiebesparing

De nieuwe informatieplicht energiebesparing treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Meer informatie over deze nieuwe plicht leest u op de volgende website: