Nieuwe energiebesparende maatregelen beschikbaar

In de Staatscourant 2019 (8650) zijn op 5 maart 2019 de geactualiseerde Erkende Maatregelen voor energiebesparing (EML's) gepubliceerd. Op 1 april 2019 treden deze nieuwe energiebesparende maatregelen in werking. Met deze nieuwe EML's kan iedere 'drijver van een inrichting' voldoen aan de energiebesparingsplicht.

De veranderingen op hoofdlijnen

De bestaande overzichten met EML's voor de 19 bedrijfstakken waren toe aan een actualisatie. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak
  • nieuwe codering van de EML's per bedrijfstak
  • vereenvoudiging van informatie per EML
  • meer specifiekere activiteiten voor het groeperen  van de EML's
  • actuele berekeningen van terugverdientijden (met nieuwe energietarieven en investeringskosten) van de EML's
  • opname van nieuwe (nog niet eerder bekeken) maatregelen en technieken

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de actualisatie en de nieuwe EML's kunt u vinden in de Staatscourant 2019 (8650). (pdf, 22 MB)

Op de pagina Erkende maatregelen voor energiebesparing van kenniscentrum InfoMil staan de nieuwe EML's per bedrijfstak.

Relatie met de informatieplicht

Bedrijven en instellingen hebben de nieuwe EML's ook nodig voor het rapporteren via het eLoket in het kader van informatieplicht. In het eLoket zijn de nieuwe EML's het uitgangspunt. Meer informatie over de Informatieplicht vindt u op onze pagina Informatieplicht energiebesparing.