‘Stimulerend Toezicht’ OFGV winnaar innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020

Het project ‘Stimulerend Toezicht’ van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is op dinsdag 3 november 2020 uitgeroepen tot winnaar van de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020.

Stimulerende manier van toezicht

De onafhankelijke vakjury is enthousiast over dit project: “In plaats van een aanpak waarbij bestraffen centraal staat, kiest OFGV voor een stimulerende manier van toezicht. Deze aanpak draagt bij aan een structurele gedragsverandering richting zuiniger en efficiënter energiegebruik.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de Inspectieraad en beroepsvereniging VIDE organiseren de verkiezingen om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. 31 inzendingen dongen dit jaar mee naar deze innovatieprijs .

Aanpak OFGV

Stimulerend Toezicht is een innovatieve handhavingsstrategie van de OFGV. De aanpak maakt gebruik van een Energiebeheersysteem, data-uitwisseling en een app. Deze geven de ondernemer inzicht in zijn energieverbruik.  En in de maatregelen die de ondernemer moeten nemen om energie te besparen.

Ook laat het systeem zien:

  • wat het exacte energieverbruik is
  • wat de kosten van de maatregelen zijn
  • de besparingen van de maatregelen

Door OFGV uitgevoerde pilots met deze aanpak laten een gemiddeld besparingspotentieel zien van 27 procent.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website ofgv.nl