Brongegevens hoofdspoorwegen

ProRail stelt brongegevens over hoofdspoorwegen beschikbaar. Deze gegevens kunnen de gemeenten gebruiken bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart.

Download brongegevens hoofdspoorwegen (212 MB)

Informatie

De uitlevering van de data van ProRail is geplitst in zeven bestanden. Een bestand met infraobjecten, een bestand met brugtoeslagen en een GMF-bestand. Lees eerst het bestand met brugtoeslagen in, voordat u het GMF bestand inleest.

In het bestand infraobjecten zijn, landsdekkend, alle infraobjecten van Rijkswaterstaat en ProRail opgenomen. Dit is gedaan omdat het rekenhart CNOSSOS geen ondersteuning biedt voor het gebruik van zwevende schermen.

Er kan behoefte zijn om voor het actieplan SRM-II te gebruiken. Door de uitlevering van het bestand infraobjecten apart op te nemen, kan wanneer gewenst nog steeds zwevende objecten worden opgenomen.

Geluidsbelastingkaart

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van alle relevante (hoofd)spoorwegen binnen de gemeentegrenzen. Het is mogelijk dat de contour van een hoofdspoorweg over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Gemeenten presenteren dan ook de geluidsbelasting van hoofdspoorwegen die worden beheerd door ProRail.

In dat geval heeft een gemeente informatie nodig over deze spoorweg voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

Stappenplan

Volgens het stappenplan verwerkt u de informatie in het eerste kwartaal 2022.


Helpdesk

Vragen over de brongegevens van ProRail kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.

Stappenplan geluidsbelastingkaart