Brongegevens rijkswegen

Rijkswaterstaat stelt het geluidmodel over rijkswegen over rijkswegen beschikbaar. Deze gegevens kunnen de gemeenten gebruiken bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart.

Download geluidmodel over rijkswegen (56 MB)Download geodatabase over rijkswegen (77 MB)

Informatie

Rijkswaterstaat stelt het geluidmodel in Geomilieu uitwisselingsformaat (GMF) over rijkswegen beschikbaar. Voor de berekening met CNOSSOS is dit bestand voldoende.

Er kan behoefte zijn om voor het actieplan SRM-II te gebruiken. Hiervoor kan de uitlevering van de GDB gebruikt worden. Houd er rekening mee dat de schermen een absolute hoogte hebben en dat maaiveldhoogte niet is meegeleverd.

Geluidsbelastingkaart

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van alle relevante wegen binnen de gemeentegrenzen. Het is mogelijk dat de contour van een rijksweg over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Gemeenten presenteren dan ook de geluidsbelasting van wegen die worden beheerd door Rijkswaterstaat.

In dat geval heeft een gemeente informatie nodig over deze wegen voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

Stappenplan

Volgens het stappenplan verwerkt u de informatie in het eerste kwartaal 2022.


Helpdesk

Vragen over de brongegevens van Rijkswaterstaat kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.

Stappenplan geluidsbelastingkaart