Foto's

ontwatering

Binnen de begrenzing van een inrichting wordt een hoge reclamezuil geplaatst. Daarvoor is een goed fundament nodig. Het grondwaterpeil staat hoog en voor een goede bouwput wordt bronnering toegepast. Het grondwater moet verwijderd worden in de lokale omgeving. In dit geval via het regenwaterriool.

meten zuurstof
Meten van zuurstof en pH (zuurgraad) in gecombineerde meting.