Luchtvoorschriften voor het drogen van metalen

Verbod gebruik oplosmiddelen

Bij het drogen van metalen - na welke bewerking dan ook - is het gebruik van oplosmiddelen (door middel van waterverdringing) niet toegestaan. Alleen met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag het gebruik van oplosmiddelen onder voorwaarden toestaan.

Er moet dan sprake zijn van een specifieke situatie, waarbij het bedrijf heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om zonder oplosmiddel te drogen.

Meer informatie geeft het Werkboek Milieumaatregelen Metaal- en elektrotechnische industrie (zie www.fo-industrie.nl).

Beste beschikbare techniek

Vlekvrije droging zonder gebruik van oplosmiddelen wordt als beste beschikbare techniek beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door demiwater bij de laatste spoelstap te gebruiken, te drogen met lucht en vervolgens te drogen met absorberende materialen of door centrifugeren.
Organisch oplosmiddel

Activiteitenbesluit, artikel 1:

organisch oplosmiddel: vluchtige organische verbinding die wordt gebruikt:

  1. om, alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te ondergaan, grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen,
  2. als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen,
  3. als verdunner,
  4. als dispergeermiddel,
  5. om de viscositeit aan te passen,
  6. om de oppervlaktespanning aan te passen,
  7. als weekmaker, of
  8. als conserveermiddel;