Afval- en bodemvoorschriften voor het vervaardigen van betonmortel

Voor het vervaardigen van betonmortel kunnen er afvalstoffen worden gebruikt. De afvalstoffen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit mits dit besluit van toepassing is.

Zo is het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing als de bouwstoffen binnen een gebouw worden toegepast. Of als de bouwstoffen slechts tijdelijk in Nederland aanwezig zijn, om vervolgens te worden toegepast in een ander land.

Kwaliteitsverklaringen

Er zijn erkende kwaliteitsverklaringen (productcertificaten) die aangeven dat een materiaal of product aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Zoals het KOMO-keurmerk en het NL-BSB merk. Ook producten die niet over een erkende kwaliteitsverklaring beschikken kunnen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit voldoen. Door middel van (individuele) partijkeuringen kan dat worden aangetoond.

Als de afzonderlijke afvalstoffen niet aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, dan kan op verzoek van de inrichtinghouder om maatwerk worden gevraagd. Het bevoegd gezag kan de menghandeling toch toestaan als:

  • de afvalstoffen nuttig mogen worden toegepast. Zie hiervoor per afvalstof het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, LAP3
  • de toepassing van de afvalstof bijdraagt aan de fysische of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstof en daarmee de inzet van primaire grondstoffen uitspaart.

Als het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing is dan geldt alleen het algemene kader voor het mengen van afvalstoffen in artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. Zo mogen gevaarlijke afvalstoffen niet gemengd worden met niet-gevaarlijke afvalstoffen. Wel mogen niet-gevaarlijke afvalstoffen van buiten de inrichting worden gemengd met andere niet-gevaarlijke afvalstoffen voor recycling.

Meer informatie

Meer informatie over afvalstoffen vindt u op de pagina over afval.