Recreatieve visvijvers

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "recreatieve visvijvers". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

water

De visvijvers waar het hier over gaat zijn vijvers waarin gekweekte vissen worden uitgezet om te worden gevangen door recreatieve vissers.

De vissen worden tijdelijk in voorraadbakken bewaard, die in open verbinding staan met de visvijvers.

Het water in de visvijvers wordt in beweging gehouden om vorming van onder andere blauwalgen te voorkomen.

Daartoe wordt grondwater opgepompt en toegevoegd aan de voorraadbakken. Uiteindelijk wordt het spuiwater geloosd.

In recreatieve visvijvers worden geen vissen gekweekt.