Traditioneel schieten

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "traditioneel schieten". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Traditioneel schieten is het schieten door schutterijen of schuttersgilden met buksen of geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.

Het traditioneel schieten vindt voornamelijk plaats bij schutterijen en schuttersgilden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Afhankelijk van de streek worden andere schietdisciplines beoefend. De meest gebruikelijke disciplines van het traditioneel schieten zijn:

  • Oud-Limburgs schieten: het harkschieten en het vogelschieten
  • Brabants schieten: het schieten op de wip en het gaai- of vogelschieten
  • Gelders schieten: het lepel- of fladderschieten, het vogelschieten en het schieten op de schijf