Niet beroepsmatig onderhouden, repareren en afspuiten van pleziervaartuigen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'niet beroepsmatig onderhouden en repareren en afspuiten van pleziervaartuigen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Deze activiteit betreft het niet beroepsmatig onderhouden, repareren en afspuiten van pleziervaartuigen. Op de winterberging van jachthavens vinden dergelijke werkzaamheden vaak door derden plaats.

Vanwege de kleinschaligheid kan mechanische bewerking van hout, kunststof en metaal en het lassen door derden op de winterberging in de buitenlucht plaatsvinden. Het coaten door middel van nevelspuiten moet wel altijd binnen. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen buiten plaatsvinden.

Niet van toepassing

De activiteit zoals hier beschreven betreft niet de beroepsmatige werkzaamheden, zoals: