Mechanisch bewerken van hout en kurk

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'mechanisch bewerken van hout of kurk'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de Activiteit

Mechanische bewerking is het met gereedschap of machines bewerken, zoals:

  • zagen
  • schuren
  • breken
  • knippen
  • snijden

De voorschriften zijn niet van toepassing op:

Bodem

Het mechanisch bewerken met een installatie voorzien van een olie- of koelvloeistofcircuit, moet plaats vinden boven een bodembeschermende voorziening.