Innemen van bilgewater, huishoudelijk afvalwater en inhoud van chemische toiletten bij jachthavens

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'inname van bilgewater, huishoudelijk afvalwater en inhoud van chemische toiletten bij jachthavens'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bij jachthavens wordt onder andere bilgewater, huishoudelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten ingenomen.

Er is sprake van een jachthaven als gelegenheid wordt geboden tot het afmeren van pleziervaartuigen. De voorschriften gelden ook als er naast de jachthaven andere activiteiten plaatsvinden, of wanneer er ook beroepsvaartuigen afmeren.

Een jacht gelegen in een jachthaven wordt gezien als onderdeel van de jachthaven. De exploitant van de jachthaven is verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen de jachthaven plaatsvinden. Dit is ook het gedrag van de individuele booteigenaren binnen de jachthaven.

Gedragsregels gericht tot de booteigenaren, bijvoorbeeld in het havenreglement, en het uitoefenen van toezicht daarop door de havenmeester kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, evenals voorlichting door de branche aan de leden.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving