Reinigen, lijmen of coaten van hout en kurk

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteiten 'Reinigen, lijmen of coaten van hout of kurk'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De voorschriften zijn alleen van toepassing op de bedrijfsmatige activiteiten en producten die binnen het bedrijf worden uitgevoerd of toegepast.

Onder de activiteit valt ook het verwerken van lakken, verdunners en lijmen. Bijvoorbeeld het aanmaken en mengen van lijm en verf.

De voorschriften zijn niet van toepassing op activiteiten die op locatie (buiten het bedrijf) worden verricht en ook niet op producten die worden toegepast voor onderhoud aan apparatuur en panden van het bedrijf zelf.

Reinigen

Reinigen is het schoonmaken en ontdoen van vetten (ontvetten) met reinigingsmiddelen. Dit zijn in ieder geval de volgende bewerkingen:

 • reinigen (voornamelijk ontvetten) met organische oplosmiddelen (VOS) in open, halfgesloten en in gesloten systemen
 • reinigen met waterige reinigingsmiddelen: dit kan zowel met zure, neutrale en alkalische middelen, waarin onder andere surfactanten, dispergatoren, emulgatoren, complexvormers, schuimremmers en corrosie-inhibitoren voorkomen
 • chemisch ontlakken: het verwijderen van lakken met chemicaliën

Lijmen

Lijmen is het verbinden met hulp van lijm of kit. Dit is in ieder geval heet verbinden door het toepassen van

 • dispersielijm of -kit
 • oplosmiddellijm of -kit
 • smeltlijm of -kit
 • chemisch-hardende lijm of kit.

Coaten

Coaten is het aanbrengen van organische deklagen, het aanbrengen van een verfraaiende of beschermende laag van organisch materiaal (verf of lak).

Dit zijn in ieder geval de volgende bewerkingen:

 • kwast of rollermethoden
 • spuitmethoden
 • gieten
 • dompelen

Bodem

Een bodembeschermende voorziening is verplicht bij

 • verwerken van lakken, verdunners en lijmen
 • reinigen
 • chemisch ontlakken
 • logen