Bodemvoorschriften voor het houden van landbouwhuisdieren

kipTer bescherming van de bodem zijn in het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling voorschriften opgenomen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven. Deze voorschriften staan in paragraaf 3.5.8, artikel 3.122 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.6, artikel 3.96 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Artikel Inhoud
3.122 Activiteitenbesluit basis voor bodemvoorschrift in Activiteitenregeling
3.96 Activiteitenregeling vloeistofkerende vloer

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Vloeistofkerende vloer in stal zonder mestkelder

Als onder een stal of delen van een stal geen mestkelder aanwezig is, moet de vloer vloeistofkerend zijn uitgevoerd (artikel 3.96 lid 1 Activiteitenregeling).

Geen bodemonderzoek en geen incidentenmanagement nodig

Hoewel bodembeschermende voorzieningen nodig zijn, is voor de opslag van agrarische bedrijfsstoffen een uitzondering gemaakt voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit is niet noodzakelijk (artikel 3.96 lid 2 Activiteitenregeling). Dat geldt ook voor incidentenmanagement: dat is niet nodig (hoewel een vloeistofkerende vloer wel nodig is) (artikel 3.96 Activiteitenregeling).