Bodem- en veiligheidsvoorschriften voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking bij agrarische activiteiten

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan voorschriften voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking bij agrarische activiteiten. De bodem- en veiligheidsvoorschriften voor kunstmeststoffen staan in paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 4.1.1 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Artikel Inhoud
4.1 lid 7 en 10 Activiteitenbesluit basis voor bodemvoorschriften in Activiteitenregeling
4.10b Activiteitenreg eling boven lekbak of vloeistofkerende vloer en niet mengen

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Lekbak of vloeistofkerende vloer

Verpakte vloeibare kunstmeststoffen moeten boven een vloeistofdichte lekbak of boven een vloeistofkerende vloer liggen. Als de agrariër kiest voor een vloeistofkerende vloer, moet deze wanden, drempels of opstaande randen hebben, zodat deze vloer ook een lekbak vormt.

De lekbak (of de vloer als lekbak) moet sterk genoeg zijn om de vloeistofdruk te weerstaan en moet zijn bestand tegen de bijtende inwerking van de vloeibare meststoffen.

De inhoud van de lekbak (of de vloer als lekbak) moet groot genoeg zijn. Dat betekent: ten minste net zo groot als de inhoud van de grootste opgeslagen verpakking plus 10 procent van de overige verpakkingen.

Bijvoorbeeld: vier vaten van 30 liter per stuk worden opgeslagen. Dit betekent dat de inhoud van de lekbak minimaal 30 liter plus 10% van de inhoud van de resterende vaten is (10% van 3 x 30 liter), dus in totaal 39 liter. Dit is bijvoorbeeld een lekbak van 1 bij 1 meter met een hoogte van 4 centimeter.

Zuren en basische stoffen gescheiden

Als de ondernemer zuren en basische kunstmeststoffen opslaat, moet hij deze gescheiden houden. Dus ook een aparte lekbak voor de zure en een aparte lekbak voor de basische kunstmeststoffen, zodat bij morsen beide stoffen niet met elkaar in contact kunnen komen.

Bodemonderzoek en incidentenmanagement

In geval er bodembeschermende voorzieningen nodig zijn, is ook het uitvoeren van een bodemonderzoek nodig. Dat geldt ook voor incidentenmanagement.