Bodem en mestvergisting

De voorschriften om bodemverontreiniging te voorkomen en te beperken bij het kleinschalig vergisten van mest staan in paragraaf 3.5.10 van het Activiteitenbesluit.

Vloeistofkerende vloer

De handelingen met dierlijke mest zijn bodembedreigend. Omdat het gaat om gesloten installaties is een vloeistofkerende vloer voldoende om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. De vul- en aftappunten moeten wel boven een lekbak zijn geplaatst. Wordt een deel van de installatie verdiept aangelegd? Dan moet de constructie vloeistofdicht zijn of aantoonbaar volgens BRL 2342 zijn aangelegd.

Bij handelingen met dierlijke mest geldt de verplichting voor bodemonderzoek van artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit niet.