Vragen en antwoorden Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) en de relatie met het Activiteitenbesluit.