2009: Grondwatermonsters bij benzineopslag en verschuiven datum inwerkingtreding

In 2009 waren er twee kleine wijzigingen van alleen de Activiteitenregeling.

De eerste wijziging in 2009 betrof een aanpassing van het onderzoek van grondwatermonsters op de aanwezigheid van MTBE en ETBE. Sinds 27 maart 2009 hoeft daarop alleen nog op bemonsterd te worden als er benzine is opgeslagen.

Daarnaast is een artikel over de opslag van gevaarlijke stoffen in voor het publiek toegankelijke verkoopruimten vervangen. Gebleken is dat het huidige artikel onnodig zware voorzieningen eiste. Ook zijn enkele correcties doorgevoerd. Ook deze wijziging is in werking getreden op 27 maart 2009.

Eerder dat jaar was er nog een wijziging die de inwerkingtredingsdatum van afdeling 2.2 en bijlage 1, beide over verkeer en vervoer,  verschoof van 1 januari 2009 naar 1 juli 2010. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2009.