2020: Aanwijzing PGS 31, reparatie Energiebesparende maatregelen, afval scheiden, geur overgangsrecht

In 2020 waren er op twee momenten aanpassingen van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling. In april een reparatie van bijlage 10 van de regeling met energiebesparende maatregelen. In juli wijzigde de regeling in verband met de nieuwe versie van PGS 31 en wijzigde het besluit op het gebied van afval en het overgangsrecht voor geur.

Reparatie Energiebesparende maatregelen

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn enkele wijzigingen in erkende maatregelen energiebesparing aangebracht. Het gaat hierbij om technisch herstel van onvolkomenheden. De gepubliceerde wijzigingen zijn op 10 april 2020 in werking getreden.

Aanwijzing PGS 31 en andere actualisaties

In deze wijziging van de Activiteitenregeling gaat het om het aanpassen van de verwijzingen naar de nieuwe PGS 31 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en nieuwe versie van NEN 1059 gasvoorzieningssystemen. De PGS 31 geldt sindsdien voor bepaalde opslag in tanks van polyesterhars, PER (perchloorethyleen), organische oplosmiddelen en benzine bij autodemontagebedrijven.

Status
De wijziging is 20 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding was 1 juli 2020.

Wijzigingen geur en afval

Per 1 juli 2020 wijzigde in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit de formulering over scheiden van eigen afval. Ook wijzigde het overgangsrecht voor geur. De geurvoorschriften in een vigerende vergunning van voor 2016 blijven gelden als maatwerkvoorschrift tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deze wijzigingen staan in artikel 5 van de publicatie in het Staatsblad van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van 1 november 2021 kunt u zien welke delen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wijzigen door de aanpassingen.