2012: Gewasbescherming

Het Activiteitenbesluit stelt sinds een wijziging per 1 januari 2012 eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Ook kwamen er eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen grenzend aan oppervlaktewater.

Europese regelgeving

Deze wijziging van het Activiteitenbesluit is onderdeel van de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De wijziging is 13 december 2011 gepubliceerd en op 1 januari 2012 in werking getreden.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden het het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en nog enkele andere besluiten.