Wet tarieven Commissie voor de Mer

Op 1 juli 2014 is de Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage) van kracht geworden. Deze wet tot wijziging van de Wet milieubeheer voorziet in het regelen van een basis om een vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder: de Commissie) in rekening te kunnen brengen.

Aanpassing Hoofdstuk 2 Wm

Artikel I voegt artikel 2.23a toe onder artikel 2.23 van de Wet milieubeheer. Dit nieuwe artikel maakt het mogelijk dat de Commissie kosten in rekening brengt voor adviezen die zij geeft.

Status

Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste kamer heeft het voorstel op 13 mei 2014 aangenomen. Een Koninklijk Besluit over inwerkingtreding is op 14 juni 2014 genomen. De wet is op 1 juli 2014 in werking getreden.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier 33 686.
Zie voor meer informatie de website van de Commissie.

Belangrijkste kamerstukken: