Meldingsformulier Milieuaansprakelijkheid

Op grond van artikel 17.18 van de Wet milieubeheer is het bevoegd gezag verplicht om gevallen van milieuschade die onder titel 17.2 Wm vallen, te melden aan de minister van milieu. Daarbij moeten bepaalde gegevens worden aangeleverd. Wanneer meer bekend is geworden over de milieuschade moeten de gegevens worden aangevuld.U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

Coördinerend bevoegd gezag

Contactpersoon