Mag afgewerkte olie in een oude dieseltank?

Vraag

Sommige afgekeurde dieseltanks zijn nog bruikbaar voor de opslag van andere (niet gevaarlijke) stoffen. Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof en de opslag hoeft sinds 1 januari 2015 niet meer aan de BRL K903 te voldoen. Mag afgewerkte olie worden opgeslagen in een oude stationaire bovengrondse dieseltank?

Antwoord

Dit mag alleen als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft. Dit volgt uit Activiteitenregeling artikel 3.71d lid 4, dat verwijst naar PGS 30 voorschrift 3.6.3.

Vaak zal het bevoegd gezag hergebruik van de tank toestaan onder de voorwaarde dat er eerst een BRL K905 reiniging plaatsvindt. Of dat voor afgewerkte olie ook nodig is, hangt van de situatie af. Bijvoorbeeld hoeveel diesel er nog in de tank zit.

Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof, maar wel een gevaarlijke afvalstof. Deze afvalstof mag volgens Activiteitenbesluit artikel 2.12 niet opzettelijk gemengd worden met andere (afval)stoffen. Dit verbod geldt ook voor diesel en afgewerkte olie, omdat van deze afvalstoffen de aard, samenstelling en concentratie niet vergelijkbaar zijn. Dat is via Activiteitenregeling artikel 2.9 geregeld in bijlage 11 van de Activiteitenregeling: afgewerkte olie en diesel zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Meer informatie