Maatwerk en overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit bevat allerlei voorschriften.

Daarnaast kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opleggen aan een bedrijf. Dat kan met een specifiek voorschrift of via de algemene zorgplicht.

Verder bevat het Activiteitenbesluit overgangsrecht. Er zijn drie soorten overgangsrecht: algemeen, thematisch en speciriek activiteitgebonden.

Hieronder vindt u informatie over het algemene overgangsrecht. Bij agrarische activiteiten is het thematische overgangsrecht te vinden via de ingang milieuthema's. Het specifieke activiteitgebonden overgangsrecht vindt u via de ingang agrarische activiteiten.

boomgaard